وام بانک کشاورزی | iranbm
شرایط و ضوابط اعطای وام بانک کشاورزی
نوشته شده توسط admin در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ | مرتبط با : تسهیلات بانکی, کشاورزی و باغداری |

 شرایط و ضوابط اعطای وام بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با دراختیار داشتن کارشناسان متخصص ومجرب در بخش کشاورزی ، تسهیلات اعتباری براساس ضوابط ومقررات جاری بانک ( آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و خط مشی های اعتباری سالیانه وبخشنامه ها ) برای موارد ذیل دراختیار متقاضیان قرارمی دهد. بخشی از خط مشی اعتباری سال ۸۶ درارتباط بافعالیتهای مرتبط بابخش (خدمات وبازرگانی ) وغیرمرتبط بابخش کشاورزی به شرح زیر است. ادامه مطلب . . .