نحوه کشت یونجه

کشت یونجه

۱- آماده سازی زمین :
یونجه گیاهی چند ساله است، لذا بازدن شخم عمیق ،دیسک ،لولر بسترکاشت آماده می شود.خاک های خوب وحاصل خیز با کلسیم کافی برای یونجه مناسب( واکنش خاک۵/۷-۵/۶= PH )است.

۲-تناوب زراعی:
عمرمفید واقتصادی یونجه درمواردی ۷-۵ سال است وبعداز برگرداندن یونجه بعلت تثبیت ازت در خاک بوسیله ازتوباکترهای ریشه گیاه کاشت نباتات وجینی مانند سیب زمینی – غلات – یونجه درنظرگرفته می شود.

۳- تاریخ کاشت:
یونجه را می توان دردو فصل پائیز و بهار کاشت نمود .کاشت پائیزه برکاشت بهاره ارجحیت دارد. کاشت پائیزه در مناطق سرد استان اوائل شهریور ماه ودرمناطق سردمعتدل تا اواسط شهریورماه کشت انجام گیرد.کشت بهاره: دربهار معمولا”بعداز رفع سرمای بهاره از نیمه دوم اردیبهشت ماه الی خردادماه انجام داد.

۴- عمق وروش کاشت:
عمق کاشت بذر حدود۲-۱ سانتیمتراست البته باتوجه به نوع خاک،عمق کاشت می تواند تغییریابد. درخاکهای رسی وسنگین کمترودرخاکهای شنی و سبک عمق کاشت میتواندکمی بیشترشود.بذرپاشی یونجه به دوطریق صورت می پذیرد.۱- دستپاش ۲- ماشینهای بذرافشان ازنکات مهم دربذرکاری یونجه ،این است که سعی شود بذر بطوریکنواخت درسطح مزرعه پخش شده وبه اندازه کافی باخاک پوشیده گردد.

۵- مصرف کودهای شیمیایی:
براساس آزمون خاک میزان کود مورد نیاز و روش مصرف کود شیمیایی در زراعت یونجه تعِِیین گردد. کودهای شیمیایی فسفره، پتاسیمی و برخی از کودهای ریزمغذی قبل از کشت مصرف گردند. با توجه به اینکه یونجه از خانواده لگومینوز بوده و قادر به تثبیت ازت هوا توسط باکتریهای موجود در گره های ریشه که عمدتاً از خانواده ریزوبیوم می باشد لذا مصرف ۲۵ کیلوگرم ازت خالص در هکتار (هنگام آماده سازی زمین) قبل ازکاشت توصیه می شود ( به منظور افزایش کارایی جذب ازت هوا توسط این میکروارگانیسم ها حتی المقدور از مصرف کود ازته خودداری گردد). با توجه به اثرات مفید کودهای پتاسیمی بر خصوصیات کمی و کیفی یونجه و برابری نیاز غذایی یونجه به عناصر ازت و پتاسیم، در صورت توصیه کارشناس، مصرف این کود الزامی است. در سال دوم درصورت بروز علایم کمبود عناصر غذایی به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای کشت یونجه با مشورت کارشناس تغذیه و با انجام تجزیه برگ و آزمون خاک، کود مورد نیاز تعیین و توصیه می گردد.

۶- میزان و نوع بذر مصرفی و تراکم بوته:
استفاده ازاکوتیپ های یونجه همدانی مانند(قهاوند ، فامنین و کوه زره ) دراستان توصیه می شود.
از ارقام خارجی رقم یونجه دیابلوورده دراستان دارای عملکرد بالایی می باشد.تراکم لازم برای تولید علوفه یونجه، مصرف میزان ۳۰- ۲۵ کیلوگرم بذر و فاصله ردیف کاشت ۵۰ سانتیمتر درهکتاراست.بیشترین عملکرد علوفه از مصرف این مقداربذر وفاصله ردیف کاشت ۱۶ تن علوفه خشک درهکتارحاصل شده است.تراکم لازم برای تولیدبذر، مصرف مقدار ۱۵-۱۰ کیلوگرم بذرموقع کاشت درهکتاربافاصله ردیف کاشت۵۰ سانتیمترمناسب است. که بکاری این تراکم دراستان ، دارای بیشترین عملکرد بذری باتولید ۵۰۰ کیلوگرم بذر درهکتار بوده است.

۷- آبیاری یونجه:
یونجه در اوائل کاشت به ویژه در مرحله جوانه زنی به کم آبی و شوری خاک حساس است .بعد ازآبیاری اول برای جلوگیری از سله بستن بعد از سه روز آبیاری تکرارشود و بعداز سبز مزرعه،بسته به توع بافت خاک، مرحله فیزیولوژیکی رشد و شرایط آب و هوایی محل کشت دور آبیاری بین ۱۲-۷ روز می باشد.

۸- کنترل علفهای هرز:
۱- مبارزه مکانیکی: زدن کولتیواتوربین ردیفهای یونجه .
۲-مبارزه شیمیایی: مصرف علفکش داکتال قبل از سبزشدن علف های هرز به میزان ۱۲- ۸ کیلوگرم درهکتار.
کنترل سس: روش مبارزه با سس یونجه: به دو روش می توان مزرعه را از سس پاک نمود.۱- مبارزه مکانیکی : در صورت مشاهده لکه آلوده به سس، آن قسمت از مزرعه را کاملا” سوزانده وجهت به تأخیر انداختن رشد یونجه روی آن قسمت کاه ریخته شود.۲- مبارزه شیمیایی :استفاده ازسم پاراکوات ۵-۳ لیتردرهکتار درجاهایی که علف هرز سس وجود دارد.
کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه:۱-چراندن مزرعه یونجه پس ازبرداشت چین آخردراواسط آبان ماه توسط دام۲- سوزاندن بقایای یونجه دراواخرزمستان وهم زمان باشروع رشد رویشی یونجه باشعله افکن ۳- سم پاشی مزرعه توسط سمومی نظیرفوزالن،دورسبان ودیازینون درزمانیکه حداکثر جمعیت آفت را لاروهای سن ۲ تشکیل میدهند(بابررسی دقیق ومرتب جوانه های انتهایی گیاه یونجه) ۴- برداشت زودترمحصول یونجه درچین اول.
کنترل بیماری ها:۱-بیماری لکه قهوه ای یونجه که دربعضی ازمزارع استان مشاهده شده است بعدازبرداشت چین اول با قارچکش بنومیل ۵/۲-۲ درهزارسمپاشی گردد۲- بیماری باکتریایی پنتیوم یونجه، دراوائل فصل بهاربه علت رطوبت مشاهده شده است وباگرم شدن هوا ازبین میرود درصورت مبارزه باسم ردومیل(گرانوله) براساس دستورالعمل آن مصرف میشود.

۹- زمان برداشت:
الف- برداشت علوفه چین اول یونجه تازه کشت شده براساس زمان رشد ودرمرحله ۷۵%-۵۰%گلدهی وبیشترانجام میشودولی درچینهای بعدی در مرحله ظهور ۱۵-۱۰% گلهای بنفش در مزرعه بوده زیرا دراین زمان یونجه دارای بیشترین کیفیت علوفه می باشد. توجه گردد در این زمان طول ساقه ها ی جدید یونجه اززمین ۵ وازمحل طوقه ۳-۲ سانتیمترباشد.
ب- برداشت بذر: قطع آبیاری مزرعه بذری یونجه درمرحله شروع به قهوه ای شدن غلاف هاوبرداشت غلافهای بذری درمرحله ۵۰% قهوه ای شدن آنهاانجام میگردد.

۱۰- روش برداشت علوفه:
درزراعت های بزرگ باماشین موورانجام میگردد وسپس با دستگاهی به نام ریک علوفه ردیف شده و بعداز ۷۲-۴۸ ساعت هواخوری با ماشین بسته بندی (بیلر) شده وپس از جمع آوری بسته ها به انبار جهت مصرف حمل میگردد.
برداشت بذر: باکمباین مخصوص برداشت نباتات دانه ریزقابل برداشت میباشد.ومحصول بذری بعدازاستحصال باید بوجاری وسس گیری وکیسه گیری شود.

69 دیدگاه درباره ی “نحوه کشت یونجه

 1. سلام
  من دانشجوی ترم دو علوم دامی هستم بنده قصد دارم بعد فارغ التحصیلی به کار دامپروری بپردازم میخواستم راهنماییم کنید برای تغذیه ی دامهام چه برنامه ای داشته باشم من درمناطق عشایری کلیبر زندگی میکنم که باوجودمراتع زیاداب کمتری برای کشت وجود داره

 2. سلام ممنون از مطالب مفیدتون. لطفا در زمینه کشت یونجه در شهرستان خرم آباد اطلاعاتی به من بدهین. آیا میشه در این تاریخ با توجه به اینکه هوا نسبتا خوبه و بسیار سرد نیست میشه یونجه کاشت؟

 3. سلام دوست من
  اتفاقی به وب شما رسیدم
  از اطلاعات مفیدتان ممنونم
  من ۱۲ هکتار زمین دارم که سیستم واب ان عالیست و بذر همدانی پایه بلند و۸۰ کیلو شطرنجی در ان کشت کردم تاریخ ۶/۶ ۹۲ کشت شد منطقه ما که یکی از شهرهای کرمانشاه است معتدله
  الان بلندی ۱۵الی ۲۵ سانته البته توسیه شد که با یونجه بذر جو بندازم که انداختم
  کارشناس جهاد گفت
  لطف کنید مرا راهنمایی کرده که ایا قبل از زمستان وبرف انرا درو کنم یا خیر و ایا کود که باید مصرف کنم در چه سیکل زمانی وهر رهنمودی که به نظر شما رسید بفرمایید ممنونم

 4. با سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر از اطلاعاتی که در سایت قرار دادید خواهشمند است بفرمایید میزان سود حاصل از کاشت ۱۰ هکتار یونجه سالانه چقدر می باشد
  با تشکر

 5. سلام
  در مورد فاصله ردیف های ۵۰ سانتیمتری کاشت یونجه آیا فاصله خیلی زیاد نیست ما در کاشت یونجه نهایتا فاصله را ۱۰ یا کمتر هم می بینیم

 6. با سلام، آیا در ارتباط با کشت یونجه بصورت هیدروپونیک اطلاعاتی وجود دارد. شما می توانید در این ارتباط به من اطلاعاتی ارائه دهید.سپاسگزارم

 7. سلام از مطالب اموزنده تان ممنون لطفا” در موردروشهای ابیاری و آماده سازی و روش کاشت هم بگوئید

 8. سلام. میخواستم بدونم پس از برداشت اولیه چقدر زمان طول میکشد تا یونجه ها به گل برسه و بتونیم دوباره برداشت کتیم؟

 9. سلام میخواستم بدونم کشت یونجه در شهرستان ابدانان چه فصلی از سال انجام میگیرد با تشکر

 10. سلام ممنون. به مطالب خوبی اشاره کردید.میخواستم منودرمورد مقدار بذر وزمان گشت در شهرستان زرین دشت راهنمای کنید

 11. باسلام وارزوی موفقیت.تشکر میکنم از تلاش شما برای ترویج کشاورزی علمی . لطفادر صورت اطلاع بفرمایید کدام منطقه یا استان یاشهرستان کشور عزیزمان ایران جهت کشت یونجه مستعدتروبهره وری بیشتری داردواستان خوزستان وفارس ازلحاظ کشت یونجه چه پتانسیل هایی دارند واز لحاظ اقتصادی کدام باصرفه تراست

 12. با سلام .در مورد سطح زیر کشت گسترده و روش مکانیزه روز دنیا راهنمایی فرمایید .رحیم عموزاده .با تشکر.

 13. با سلام در مورد رقم بذر مورد استفاده در شهرستان دره شهر -استان ایلام اینجانب را راهنمایی فرمایید.

 14. با سلام و خسته نباشید
  ۱- اینجانب ترم ۳ کارشناسی ارشد در رشته زراعت هستم می خواستم در خصوص پایان در مورد یونجه به اینجانب موضوع ارسال کنید. متشکرم

 15. باسلامازشهرستان قیروکارزین شهر کارزین هستم خواستم درمهر ماه کشت یونجه انجام بدم راهنماییهای خوبی کرده بودید از شما سپاسگزار م

 16. با سلام
  اولا از مطلب کامل و مفیدی که گذاشتید متشکرم دوما به نظر شما کشت یونجه در استان سرسیر اردبیل در زمینی به مساحت ۵ هکتار مناسب و اقتصادی است با تشکر از زحمات شنا دوست عزیز

 17. سلام باتشکرازشما : ‏ نوع بذرو چگونه باید تشخیص داد وبرای کشت یونجه اطراف شیراز چه بذزی باید کاشت

 18. سلام و خدا قوت واقعا مطالب آموزندهایی بودن اهل استان قم هستم چه بذری جواب گو است و چند ماه می توان برداشت محصول کرد ؟

 19. سلام ضمن تشکر از شما بنده پارسال دو هزار متر یونجه کاشتم تا امسال بسیار خوب محصول داد ولی بعد از یک دور استفاده از کود فسفات محصول من بازدهی قبل را ندارد لطفا راهنمائی کنید

 20. با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما با تشکر از مطالب جابون لطفا راهنمائی می خواستم در خصوص کشت یونجه در مناطق سردسی ۶۰کیلومتری شیراز (قره چمن ) منطقه ای کاملا سرد و خشک

 21. با سلام
  من ۱۵ هکتار در تخت جمشید دارم که اب انجا ec 6400دارد میخواهم یونجه بکارم ایا مناسب است اگر نه چه کشتی توصیه میکنید
  با تشکر

 22. با سلام و درود,ایا کاشت یونجه در منطقه سردسیری کردستان در زمینی به مساحت یک هکتارونیم توجیه اقتصادی دارد لطفا مرا راهنمایی کنید

 23. از اطلاعاتی که در اختیار باز دید کنندگان میگذارید متشکرم خواهشمندم اطلاعات به روز و علمی باشد

 24. سلام. ممنون از اطلاعات خوبی که دادین؛ میخواستم بدونم که درامد تولید یونجه در هکتار چقدره ؟ورقم مناسب برای منطقه ای مثل جیرفت چیه؟

 25. با سلام . تشکر از اطلاعات خوبی که دادید
  لطفا” من رو ار بهترین بذر یونجه که بیشترین برداشت رو به من
  میده راهنمایی وبا خبر سازید البته در استان چهارمهال بختیاری
  بین بروجن ولردگان ممنون

 26. سلام .تشکر از مطالب خوبتان .اگر ممکنه در موردکشت یونجه درشرایط خوزستان بیشتر مطلب بذارین . مجید از خوزستان .

 27. خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم اینقدر جوون جویای دانش تو کشور هست ولی نارارحتیم از کمبود امکاناته

 28. سلام جالب بود اگه لطف کنید درمورد کشت یونجه ر استان گلستان بگید ودر هکتار چقدر سمایه وچقدر سود دارد مرسی برام ایمل کنید ممنون

 29. سلام من ساکن شهرستان بوکان هستم خواستم بدان کاشت یونجه دراین شهرستان درچه موقعی ازسال خوب است وبایدازچه کودهای استفاده کرد ممنون ازسایتتون.

 30. سلام و خسته نباشید میخواستم راجب درآمد یونجه در هکتار بپرسم خوبه یا بد بعد آبیاری بارانی برای یونجه جوابگو هست یا نه

 31. سلام لطفا توضیح دهید چرا یونجه پاییزه از بهاره بهتر است لطفا از نظر اقتصادی هم برسی کنید

 32. سلام چند سالی هست که یونجه میکارم ولی بیشترازیک سال دوام نمیاوردوازریشه خشک میشودلطفاراهنمایم کنید {استان بوشهر}

 33. باسلام- مطلب مفید بود .بفرمایید اگرآب ویا خاک قدری شور باشد قابلیت کشت یونجه دارد یا خیر ؟ این سوال را دوست دیگری هم پرسیده ولی چرا جواب سوالات مطرح شده در سایت نیست ؟

 34. با سلام می خواستم در مورد کشت یونجه در منطفه ارسنجان فارس برایم مطالبی بفرستید وهمچنین درختان انار وهلو با تشکر

 35. مرسی از اطلاعات مفیدی که گذاشتین
  من یه ۵ هکتار زمین دارم که میخوام به امید خدا یونجه بکارم توش میخواستم ببینم قبل از کاشت اگه به زمین کود حیوانی بدیم مشکلی ایجاد نمیکنه مرسی .

 36. سلام، لطفا در مورد کشت یونجه در خوزستان ،منطقه ملاثانی ، بنده را راهنمایی کنید. با تشکر

 37. سلام.ازتون ممنونم.آیامیتونم مابین درختان باغ پسته یکساله درخاک آهکی کرج یونجه بکارم؟

 38. سلام:خسته نباشید. مدیریت کود نیتروژن در یونحه با توحه به تشکبل گره و وجود یا عدم وجود باکتری (R.meliloti ) در خاک صورت میگیرد. سوش باکتری را میتوان به خاک افزود. در صورتی که گره تشکیل نشود مصرف سرک کود نیتروژن تا۳۰۰kg دز هکتار ضروری است. در اکثر مزارع یونجه کشور تلقیح صدرت نمیگیرد.

 39. اطلاعات کامل در مورد Rhizobia Incoulant در ایران می خواستم مقدار بسته نحوه توزیع و از کدوم کشور وارد میشه و …

 40. پیام خالدیان در ۱۰\۵\۱۳۹۰
  سلام دست شما درد نکنه خیلی خوب بود اگه میشه درباره بیماریهای مشترک بین سب زمینی و یونجه بیشتر توضیح بدین.تشکر

 41. با سلام من میخوام تو خونه یونجه بکارم چون شنیدم خیلی خاصیت داره و ساکن اهوازم میخواستم بدونم الان وقت خوبیه برای کاشتن یونجه یا نه خواهشا برام ایمیل کنید

 42. با عرض سلام وخسته نباشید

  بنده یک شهروند خرمشهری هستم می خواستم بدانم در شهر من چه نوع یونجه ای و در چه زمانی باید کاشته شود.ممنون می شوم اگر جواب را برایم ایمیل کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.